PLODSİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

Plodsi Ödeme Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda bilgileri yer alan Plodsi Finansal Teknolojiler A.Ş. (“Plodsi”) ile Plodsi Ödeme Hizmetleri’ni kullanan ("Kullanıcı") arasında, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeleri kabul ettiğini ve sağladığı bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ticari Unvan: Plodsi Finansal Teknolojiler A.Ş.

Adres: Lotus Walk Workinton Nişantaşı - Halaskargazi Mah. Halaskargazi Cd. No: 38-66E/ 215 Şişli / İstanbul

E-Posta Adresi: plodsi@plodsi.com   Telefon Numarası: 0212 245 32 28

1.TANIMLAR

İşbu Sözleşme kapsamında Plodsi ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

İş Ortağı: Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere Plodsi Hizmetleri kapsamında sunulan imkânlara ilişkin mal ve hizmetleri sunan ve/veya sair ödeme işlemlerinin tarafı olan Plodsi’in anlaşmalı olduğu taraflar.

Kullanıcı: Uygulama’yı kullanan ve Uygulama’nın ve İş Ortağı’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Plodsi E-Cüzdan kullanıcısı.-

Plodsi Hizmetleri: Plodsi tarafından sunulan Uygulamadaki Ödeme Hizmetleri, Plodsi Sadakat Programı ve Plodsi E-Cüzdan hizmetleri.

Plodsi Sadakat Programı: Uygulama’yı kullanan Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme uyarınca kazandığı puanlar, bu puanlar vasıtasıyla veya puan kullanımına konu olmadan faydalandığı kampanyalar, indirimler, fırsatlar, tanıtımlar ve sair imkânların tümü ile bunlara ilişkin Plodsi’in sağladığı hizmetler.

Uygulama: Plodsi Mobil Uygulaması ve Plodsi internet sitesi Uygulaması.

Ürün ve Hizmetler: Uygulama üzerinden ve/veya Plodsi E-Cüzdan kullanımı ile Kullanıcı’nın ulaşabileceği Plodsi veya İş Ortaklarınca sunulan her türlü ürün ve hizmetler.

Üyelik Bilgileri: Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olmak ve/veya Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmak için paylaştığı Araç Plakası, Ad, Soyad, TCKN ve Cep Telefonu vb. bilgileri.

Kişisel güvenlik bilgileri: Ödeme aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi ödeme aracını ve ödeme aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileridir.

Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araçtır.

2.GİRİŞ

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Plodsi Hizmetleri ile Ürün ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlenmesidir.

2.2. Plodsi Plodsi, Plodsi Sadakat Programı ile Kullanıcı’ya, satın aldığı Ürün ve Hizmetler ile Uygulama ve/veya Plodsi E-Cüzdan kullanımı ile gerçekleştirdiği sair işlemleri doğrultusunda, puan kazanma, kişiye özel fırsatlardan yararlanma, kampanyalara katılma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır.

Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemler sonuçlanmadan önce Kullanıcı’ya işlem ücretine ilişkin bilgi verilir. Kullanıcı Uygulamaya tanımlı olan kartını seçerek, Müşterinin işlem onayıyla birlikte işlem ücretinin tahsilatı güvenli şekilde gerçekleştirilir. Kullanıcı’nın daha önce yapmış olduğu işlem bilgileri kaydedilerek, Uygulama üzerinden görüntülenecek olup, ilgili kayıt seçerek hızlı işlem gerçekleştirilebilecektir.

2.3. Kullanıcı ayrıca Uygulama dahilinde yer alan Plodsi tarafından sunulan diğer Ürün ve Hizmetler’den faydalanabilir.

2.4. Plodsi Hizmetleri’nin, Plodsi Sadakat Programı’nın ve/veya Ürün ve Hizmetler’in kullanımına ve/veya ödeme koşullarına ilişkin olarak Plodsi tarafından Uygulama üzerinden en az 30 gün önceden yayınlanan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı, Uygulamada yer alan/ yer alacakkendisine Plodsi tarafından iletilecek olan her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu metinlerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

2.5. Kullanıcı’ya sunulacak Ürün ve Hizmetler kapsamında Şirket ve/veya ilgili üçüncü taraflar ile Kullanıcı arasında ayrı bir sözleşme akdedilmesi gerekebilecektir. Kullanıcı aksi takdirde bu Ürün ve Hizmetler’den yararlanamayabileceğini bildiğini kabul eder.

3.PLODSİ SADAKAT PROGRAMI VE ÜRÜN VE HİZMETLER’İN SAĞLANMASI

3.1. Plodsi Sadakat Programı Plodsi İş Ortakları ile söz konusu olan/olacak anlaşmalar doğrultusunda oluşturulan Kampanyalar ile Kullanıcı’ya kullanıcının izni ve bilgisi dahilinde sunulmaktadır. Kullanıcı her zaman işbu sözleşmede belirtilen Plodsi iletişim bilgilerine iletmek suretiyle kampanya iznini geri alabilir.

3.2. Araç hizmetleri için kampanyalarda Kullanıcıların elde edeceği puan ve/veya imkân farklılaşabilir veya puan kazanılması söz konusu olmayabilir. Ek olarak, kazanılan puanların geçerlilik tarihleri her kampanya özelinde farklı olarak belirlenebilir.

3.3. Kullanıcı Plodsi Sadakat Programı kapsamında, kendisine sağlanan imkânın yalnızca kendine özel imkan ve fırsat olduğunu bilir ve bilmesi gerektiğini kabul eder. Kullanıcı’ya Plodis Sadakat Programı kapsamında herhangi bir imkan sağlanması aynı imkandan diğer Kullanıcıların da faydalanabileceğini göstermez. Plodsi Sadakat Programı Kullanıcı’ya özel imkanlar ve fırsatlar sağlamaktadır.

3.4. Kullanıcı’nın Plodsi Sadakat Programı’ndan faydalanabilmesi için; ilgili işlemlerini Uygulama üzerinden gerçekleştirmesi ve işbu Sözleşme’de yer alan üyelik ve kullanım şartlarına uygun hareket etmesi ve gerekmektedir. Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin geri alınması, iptal edilmesi veya sair nedenle geçersiz olması halinde ilgili Plodsi Sadakat Programı imkânından yararlanılması mümkün olmayıp Kullanıcı’ya bu çerçevede sağlanan puan ve sair menfaatler geri alınır.

3.5. Kullanıcı, Plodsi Ürün ve Hizmetlerinin sunulması için gerekli olan veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli olan bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması halinde Plodsi Ürün ve Hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul eder. Kullanıcı sağladığı bilgilerin hukuka uygun bir biçimde elde edilen ve açık rızası kapsamında Plodsi ile paylaşıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Plodsi Hizmetleri kapsamında sunulan ödeme ile ilişkili hizmetler, Plodsi’nin anlaşmalı olduğu Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı vasıtasıyla sunulmakta olup, Kullanıcı’nın bu hizmetlerle ilgili iddia ve taleplerinin muhatabı Kullanıcı’nın onayladığı çerçeve sözleşmenin tarafı olan ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Kullanıcı, Plodsi Hizmetleri’nden faydalanılmasına ilişkin olarak Plodsi’in anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısının değişebileceğini, bu durumda Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmak için yeni ödeme hizmeti sağlayıcısının taraf olduğu yeni bir sözleşmenin akdedilmesi gerekeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Ödeme ile ilişkili her türlü hizmette Kullanıcı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı münhasır muhataptır.

3.7. Uygulama içerisinde gerçekleştirilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle İş Ortağı’na geç ulaşması ya da hiç ulaşmaması, İş Ortağı tarafından işlemin gerçekleştirilmemesi vb.  Plodsi’nin sebep olmadığı durumlarda; Plodsi hiçbir şekilde Kullanıcının zararından ve kar kaybından sorumlu tutulamaz.

3.8. Plodsi Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, Ürün ve Hizmetler’in satıcısı/sağlayıcısı konumundaki ve gelecekteki İş Ortakları ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp, azaltılabilecektir. Bu hususta takdir ve değişiklik yetkisi münhasıran Plodsi’ye aittir.

3.9. Kullanıcı, mevcut Ürün ve Hizmetler’e ve Plodsi Hizmetleri’ne www.plodsi.com adresinden veya Mobil Uygulama üzerinden ulaşabilecektir.

4.KULLANICI’ NIN SUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgilere uygulama ara yüzü üzerinden erişilmesi mümkün olup, Kullanıcı bu bilgileri kendisi dolduracaklardır. Kampanya özelinde Kullanıcıdan Uygulamaya tanımlı plaka aracının ruhsat bilgilerinin Uygulama üzerinde güncellenmesi istenebilir.    

5. UYGULAMA’YA ÜYELİK VE UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

5.1. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olmak ve Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmak için Plodsi ve/veya İş Ortağı tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Kullanıcı’nın Ürün ve Hizmetler’den faydalanılamamasından Plodsi ve/veya İş Ortakları sorumlu değildir.

5.2. Kullanıcı, Uygulama’ya bir işletme adına kayıtlı araç plakası ve /veya kurumsal GSM aboneliği ile erişiyor olması halinde, ödeme işlemlerini gerçekleştirmeye ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacak, Plodsi tarafından talep edilmesi halinde işletme adına yetkili olduğuna ilişkin gerekli bilgi/belgeleri derhal temin edecektir.

5.3. Kullanıcı, Üyelik Bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı’ya ait Üyelik Bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir.

5.4. Kullanıcı, Üyelik Bilgileri’nde ve/veya Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, üçüncü bir kişi adına hareket etmesi, hesabının herhangi bir zarara uğraması, Uygulama şifresinin üçüncü taraflarca ele geçirilmesi, Uygulama’nın yüklü bulunduğu telefonun çalınması/kaybolması veya başka haller nedeniyle yetkisiz kullanılması veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu/ihlali olduğunu fark etmesi gibi hallerde  Plodsi’ye derhal bildirimde bulunacak, gerekli güncellemeleri gerçekleştirecektir. Kullanıcı bu hallerde Plodsi’ye bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Plodsi’ye bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

5.5. Uygulamada Kullanıcı Hesap Aktivasyonu için, Kullanıcının kayıt esnasında Üyelik Bilgilerine kaydettiği ettiği cep telefonu numarasına gönderilecek olan tek kullanımlık aktivasyon kodunun Kullanıcı tarafından Uygulamaya girilmesi gerekmektedir.  Aktivasyonun devamında Kullanıcının kendisinin şifre belirleyebilmesi sağlanacak olup 5.11’de belirtildiği üzere; kullanıcı bu hesabın gizliliği ve giriş bilgilerinin saklanması tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.

5.6. Kullanıcı Hesap Aktivasyon işlemini başarılı tamamlayan Kullanıcı için Uygulama ve cihaz eşleştirmesi yapılacak olup Kullanıcı sadece Kendisinin Belirlediği Uygulama şifresini girerek Uygulama’da işlem yapabilecektir.

5.7. Uygulama şifresinin unutulması durumunda Uygulama içerisinden “Şifremi unuttum” seçeneği ile yeni bir şifre belirlenebilecektir.

5.8. Plodsi, Uygulama aktivasyonu sürecini ve Uygulama ile ilgili erişim adımlarını mevzuata uygun olmak kaydıyla dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup, bu halde Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanabilmesi için farklı/ek bilgi girişi yapması gerekecektir.

5.9. Uygulama’ya tanımlı cep telefonu numarasının değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması veya çalınması halinde Kullanıcı bunu Plodsi Genel Merkezi üzerinden Plodsi’e bildirmekle yükümlüdür. Uygulama aktivasyonu, Plodsi tarafından Uygulama Çağrı Merkezi’nden iptal edilebilecektir. Kullanıcı bu hallerde Plodsi’e bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Plodsi’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

5.10. Kullanıcı, Plodsi Hizmetleri’nden faydalanabilmesi için cep telefonuna gönderilen mesajların üçüncü taraflara karşı güvenliğinin sağlanması hususlarında her türlü dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

5.11. Plodsi ve/veya İş Ortağı, Kullanıcının Üyelik Bilgileri’ni ve/veya şifreyi herhangi bir kanal (e-posta, SMS vb.) aracılığı ile talep etmeyecek olup bu şekilde bir bilgi paylaşımı yapılması halinde sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Böyle bir durumda Kullanıcı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Plodsi’ye bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

5.12. Uygulama’nın kullanıldığı mobil cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin teknik tedbirlerin alınması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğudur. Böyle bir durumda Kullanıcı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Plodsi’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

5.13. Kullanıcı, Uygulama üzerinden ödeme ve sair işlemlerden, Uygulama’yı kullanılmasından ve Uygulama’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Plodsi tarafından Kullanıcı’ya iletilecek ve/veya rücu edilecektir.

5.14. Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı gerek Uygulama gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunu kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) Uygulama’dan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklılar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle Plodsi’e karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

5.15. Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak Uygulama üzerinden verilen talimatlar Plodsi’e ulaştığı anda ayrıca her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Kullanıcı Plodsi’i yetkili kılar.

5.16. Kullanıcı, Uygulama’da gerçekleştireceği birtakım işlemlerin ayrıca ücretlendirilebileceğini ve bunlara ilişkin olarak onayı doğrultusunda Uygulama üzerinden ilgili tutarların ayrıca tahsil edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6. MEVZUAT VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu ve aksi durum oluşması halinde bildirimde bulunmadığı takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

6.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama’da ve Plodsi internet sitesinde zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi takdirde işbu Sözleşme’nin Madde 6.12 düzenlemesi uygulanacaktır.

6.3. Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve işitsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve sair her türlü materyalin her türlü kullanım hakkı münhasıran Plodsi’e aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya Uygulama’dan işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Uygulama veya Plodsi sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, Plodsi ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Uygulama’ya orantısız yük bindirmesi; yazılımın kaynak kodlarına veya Plodsi’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;

Uygulama’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Plodsi sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Plodsi’in fikri, sınai ve sair mülkiyet ile kullanım haklarının ihlali halinde (lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Plodsi’ten talep edilen tazminat miktarı dahil olmak üzere) Plodsi’in uğradığı tüm zararları fer’ileri ile derhal karşılamakla yükümlüdür.

6.4. Kullanıcı; Üyelik Bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile Plodsi tarafından işlenmesine EK-1 Aydınlatma Metni. Kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

6.5. Plodsi’in, Uygulama’da ve/veya Plodsi Sadakat Programı kapsamında, İş Ortakları veya sair üçüncü kişiler tarafından sunulan içerikler ile Ürün ve Hizmetler bakımından, bunların gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Plodsi’in Ürün ve Hizmetler’in satıcısı/sağlayıcısı konumunda olmadığı (sözleşmenin tarafı olmadığı) durumlarda satın aldığı Ürün ve Hizmetler ile ilgili tüm taleplerini ilgili satıcıya/sağlayıcıya yöneltmekle yükümlü olup söz konusu taleplerin muhatabı Plodsi değildir.

6.6. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak, reklam veren, satıcı, ödeyen, üye işyeri, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Plodsi’in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu maddede belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer kullanıcıların, Plodsi’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını ve işlemlerle ilgili her türlü ücret, masraf, vergi vb. kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Kullanıcı, Plodsi’in ve/veya İş Ortağı’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılar’a ait, Plodsi Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Plodsi’in ya da İş Ortağı’nın Ürün ve Hizmetler’in ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği İş Ortaklarına açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Plodsi’in gizlilik politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Plodsi ve/veya İş Ortağı’ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.8. Kullanıcı, Uygulama üzerinden Plodsi’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Plodsi’in ve/veya İş Ortağı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve Plodsi’ten ve/veya İş Ortağı’ndan herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.9. Uygulama’da ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Plodsi’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Plodsi üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.10. Uygulama’nın kullanımından, İş Ortağı’nın sunduğu Ürün ve Hizmetler’den yararlanan ve ödeyen sıfatıyla ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Plodsi, Plodsi Hizmetleri’nin veya Ürün ve Hizmetler’in Kullanıcı tarafından kullanılmasından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ağır kusuru dışında sorumlu değildir. Plodsi ve/veya İş Ortağı, Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı bu sebeplerle herhangi bir ad altında Plodsi ve/veya İş Ortağı’ndan talepte bulunamaz.

6.11. Kullanıcı, üçüncü taraflarca Uygulama içerisinde yapılan işlemler nedeniyle, Kullanıcı ve üçüncü sair üçüncü taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Plodsi’in hiçbir şekilde taraf olmayacağını kabul ve beyan eder.

6.12. Plodsi, Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Plodsi’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir. Kullanıcı bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumludur.

7.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

7.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı/onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Uygulama üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalır.

7.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Plodsi, Kullanıcı’nın Plodsi Hizmetleri’nden faydalanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Plodsi’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7.3. Plodsi dilediği zamanda herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü söz konusu olmadan Plodsi Hizmetleri’ni, herhangi bir Ürün veya Hizmeti ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek veya feshedebilecektir.

7.4. Plodsi her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Plodsi Hizmetleri’nden yararlanmasına son verebilir.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

8.1. Kullanıcı, Plodsi Hizmetleri ve/veya Ürün ve Hizmetler’e ilişkin ödeme faaliyetleri çerçevesinde İş Ortağı ya da Ürün ve Hizmetler’i sunabilecek sair üçüncü kişiler ile arasındaki ilişkiden Plodsi’in sorumlu olmadığını, bu kapsamdaki her türlü riskin münhasıran kendisine ait olduğunu, bunlarla ilgili Plodsi’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını, Ürün ve Hizmetler’le ilgili her türlü talebini ilgili İş Ortağı’na yönelteceğini kabul ve beyan eder. Plodsi Uygulama’yı “OLDUĞU GİBİ” sunmakta olup ticari elverişlilik veya belli bir amaca veya kullanıma uygunluk taahhüdünde bulunmamakta, Uygulama’nın kusursuz olacağına veya Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermemektedir.

8.2. Plodsi, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcılar’ın Uygulama’yı kullanımı başta olmak üzere Plodsi Hizmetleri’nden yararlanması neticesinde yahut Kullanıcılar’ın sair fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

8.3. Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Plodsi’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Plodsi, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirim yükümlülüğü olmaksızın grup Plodsilerinden herhangi birine devredebilecektir.

9.2. Plodsi, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup Kullanıcı Plodsi Hizmetleri’nden yararlanmak için bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

9.3. İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

9.4. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden Taraf’ın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

9.5. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

9.6. Taraflar arasında doğabilecek olan her türlü ihtilafta Plodsi’e ait fiziki ve/veya elektronik kayıt ve defterler geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir. Taraflar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 gereğince işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

9.7. Plodsi’in herhangi bir sebep göstermeksizin Uygulama üzerinden 30 gün önceden ihbarda bulunulmak suretiyle işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki koşullar üzerinde ve/veya yayınladığı sair düzenlemeleri; dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Plodsi Hizmetleri’ni, Uygulama’yı ve/veya Ürün ve Hizmetleri yeniden organize etme kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Plodsi tarafından Sözleşme ve diğer koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da ve www.plodsi.com internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren en az 30 gün sonra olup; Uygulama’nın kullanılması veya kullanımını devam ettirmesi ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu belgelerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.